Tractaments de fustes

Tenim la possibilitat d’oferir als nostres clients diferents tipus de tractaments:

  • Tractament autoclau: consisteix a introduir en la fusta en un lloc hermeticament, on primer es fa el buit per eliminar l’ aire, l’ aigua i les resines de les cèl·lules. La fusta ha d’ estar seca, a una humitat inferior al 25%. Seguidament s’ introdueix en el por obert els vapors a alta pressió dels diferents productes químics que protegeixen la fusta.
  • Tractament fungicides i insecticides: per evitar insectes i fongs a la fusta, s’ aplica a la fusta amb el sistema de polvorització.
  • Tractaments per a interior i exterior: tints i varnisos amb fitxa tècnica corresponent per a la protecció de la fusta.
  • Tractament tèrmic NIMF 15: la norma internacional sobre “Mesures Fitosanitàries, NIMF Nº 15, creada per la FAO reglamenta els embalatges de fusta utilitzats en el comerç exterior, i descriu les mesures fitosanitàries per reduir el risc d’introducció i disseminació de plagues i malalties forestals en altres països.