Disseny i càlcul d’ estructures de fusta

A la nostra oficina disposem d’un programa de dibuix i de càlcul que ens permet fer pressupost ajustat i a mida per als nostres clients.

Utilitzem un programa de 3D anomenat CADWORK que és el que ens permet dissenyar tots els treballs que podem oferir i aquest mateix programa ens ofereix els llistats de fabricació de les peces.

Podem adaptar-nos a totes les mides, formes, dissenys … que ens sol·licitin els nostres clients.

Aquest és un dels trets que ens diferencia.