Serveis

DISSENY I CÀLCUL

A la nostra oficina disposem d'un programa de dibuix i de càlcul que ens permet fer pressupost ajustat i a mida per als nostres clients.
Utilitzem un programa de 3D anomenat CADWORK que és el que ens permet dissenyar tots els treballs que podem oferir i aquest mateix programa ens ofereix els llistats de fabricació de les peçes. 
Podem adaptar-nos a totes les mides, formes, dissenys... que ens demanin els nostres clients. 
Aquest és un dels trets que ens diferencia. 

 

 

 

 

 

MUNTATGE

Oferim la possibilitat de muntar directament els diferents treballs realitzats (teulades, porxos, finestres, portes interiors, exteriors...) a l'obra.
Ja que disposem de professionals dedicats a la col·locació i amb forçes anys d'experiència en el sector.

.

ABANS

 

 

DESPRÈS

 

 

 

 

 

TRACTAMENTS

Tenim la possibilitat d'oferir als nostres clients diferents tipus de tractaments:

- Tractament autoclau: consisteix en introduir a la fusta en un lloc hermeticament, on primer es fa el buit per eliminar l'aire, l'aigua i les resines de les cèl·lules. La fusta ha d'estar seca, a una humitat inferior al 25%. Seguidament s'introdueix en el poro obert els vapors a alta pressió dels diferents productes químics que protegeixen la fusta.

- Tractament fungicída i insecticída: per evitar insectes i fongs a la fusta, s'aplica a la fusta amb el sistema de pulverització. 

- Tractaments per interior i exterior: tinys i varnisos amb fitxa tècnica corresponent per a la protecció de la fusta. 

- Secatge en buit: la tecnologia del buit, aplicada al secatge de la fusta, permet aconseguir temps extremadament baixos en el secatge de la fusta.

- Tractament tèrmic nimf 15: la norma internacional sobre "Medidas Fitosanitarias, NIMF Nº 15, creada per la FAO reglamenta els embalatges de fusta utilitzats en el comerç exterior, i descriu les mides fitosanitaries per reduir el risc d'introducció i diseminació de plagues i malalties forestals en altres països.

.